Foto: Christian Appelsved

Vi och våra tjänster

Här får du information om bokning av begravning, cermoni, gravsättning och gravskötsel.

Svenska kyrkan, Färingsö församling, är huvudman för begravningsverksamheten på Färingsö i Ekerö kommun. Det innebär att alla invånare , oavsett tro eller livsåskådning, har rätt till samma goda service och hjälp vid begravning. 

Bokning av begravning, ceremonier och gravsättning
Du är alltid välkommen att höra dig så snart du har frågor som rör begravning: 08- 564 209 20 eller faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
Har man dessutom särskilda önskemål, till exempel en speciell kyrka eller präst, är det ofta en fördel om man så snart som möjligt kontaktar begravningsverksamheten. 

Övriga frågor
Personalen hos oss har stor vana att möta människor i sorg och i kris. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar som rör begravning. Är det frågor vi inte hanterar hjälper vi dig vidare. 

Gravskötsel
Vi erbjuder dig en rad tjänster för skötsel och plantering på gravplatsen. Längst ner på sidan kan du öppna en folder för utförligare information.

Ekerö kommuns begravningsombud
För dig som inte är medlem i Svenska kyrkan finns ett begravningsombud, som särskilt bevakar dina intressen. Ombudet ska kontrollera att Färingsö församling samråder med företrädare för dem som inte tillhör något kristet trossamfund i frågor som rör förvaltningen av begravningsplatserna. Eva Laurén som är begravningsombud här i Ekerö kommun nås via kommunens växel: 08-124 571 00.