Ulla Trönnberg längst till höger leder sticka och skicka på Färingsö.
Foto: Christian Appelsved

Sticka och skicka

Vi träffas och stickar. Sen skickar vi till de som behöver värma sig. Varannan onsdag ses vi i Stenhamra församlingsgård.