Foto: Christian Appelsved

Stenhamra församlingsgård

En arbetsplats och mötesplats. Du är välkommen att titta in - med eller utan ett direkt ärende!

I Stenhamra församlingsgård finns församlingsexpeditionen och de flesta medarbetare. Här har vi också mycket verksamhet. Veckomässor i Timmermannens kapell, ungdomskvällar, musikcafé, öppet hus med sopplunch, ungdomskvällar och mycket mer. Se mer om våra aktiviteter i vår kalender. 

Historia

När Stenhamra byggdes ut och blev en centralort på Färingsö i slutet av 1960-talet och inflyttningen - framför allt av barnfamiljer - ökade i rask takt, insåg man snart inom Sånga församling att det behövdes nya lokaler, som var centralt placerade, rymliga och funktionella. Lämplig tomt införskaffades och projekteringen av Församlingsgården påbörjades i slutet av 1970-talet. Gården skulle inrymma en stor samlingssal, ett mindre sällskapsrum, lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, kontor, kök och entréhall med kapprum.
Byggnadstillståndet utfärdades 1973 och ett år senare stod byggnaden färdig att tas i bruk. Den totala kostnaden uppgick till 875.000:-.

Efter c:a tio år togs beslut att Församlingsgården skulle byggas till med lokaler för kansli, för ett litet kapell samt en stor samlingssal. Pastorsexpeditionen hade dittills legat i anslutning till Sånga prästgård, vilket var både avlägset och otillgängligt för tätortsbefolkningen. Tillbyggnaden, som kostnadsberäknades till 3.600.000:-, påbörjades i november 1984 och var klar i september 1985.

.