Foto: Joakim Jonsson

Stenhamra församlingsgård

I Stenhamra församlingsgård finns församlingsexpeditionen och här har vi också mycket av vår verksamhet. Veckomässor, ungdomskvällar, musikcaféer, sopplunch och mycket mer. Läs om våra aktiviteter i vår kalender.

I slutet av 1960-talet byggdes Stenhamra ut och blev en centralort på Färingsö. Inflyttningen ökade i rask takt, framför allt av barnfamiljer, vilket gjorde att man inom dåvarande Sånga församling insåg att det behövdes nya rymliga, funktionella och centralt placerade lokaler. En lämplig tomt införskaffades  och projekteringen av församlingsgården påbörjades i slutet av 1970-talet. Gården skulle inrymma en stor samlingssal, ett mindre sällskapsrum, lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, kontor, kök och entréhall med kapprum. Byggnadstillståndet utfärdades 1973 och ett år senare stod byggnaden färdig att tas i bruk. 

Efter ca tio år togs beslut att Församlingsgården skulle byggas till med lokaler för kansli, ett litet kapell samt en stor samlingssal. Pastorsexpeditionen hade dittills legat i anslutning till Sånga prästgård, vilket var både avlägset och otillgängligt för tätortsbefolkningen. Tillbyggnaden påbörjades i november 1984 och var klar i september 1985. 2015 började nästa utbyggnad.

Välkommen till vår församlingsexpedition. Foto: Elin Eldestrand

Stenhamra 1974

Vår fina församlingsgård byggdes 1974 då prästgården i Sånga inte räckte till. Nu behövdes centralt placerade lokaler med utrymme för verksamheter.