Foto: Joakim Jonsson

Sommar på våra kyrkogårdar

Här hittar du information om vad sommaren innebär på våra kyrkogårdar. Har du ytterligare frågor så hittar du kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Gräsklippning

Gräsklippningen ingår i en skötselplan för våra fyra kyrkogårdar. Denna plan är tänkt att ta hänsyn till miljön och våra unika förutsättningar i skötseln av fyra kyrkogårdar. Till exempel så klipper vi inte gräset utifrån en specifik gräshöjd. Vi klipper som mest 1 gång i veckan. Och detta utifrån väderförutsättningar. För mycket sol eller regn kan innebära att gräset får växa sig lite längre. Klippningen sker i två etapper:
1) Klippning av de stora ytorna.
2) Kantklippning runt gravarna.
Om det ser högt ut runt din grav så har vi inte glömt bort att klippa där. Vi är på väg dit om du har skötselavtal. Är du osäker på om du har ett skötselavtal eller inte? Kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vatten

Vi vattnar i största möjliga mån i sval jord, alltså kväll eller tidig morgon. Inte under gassande sol. Stora träd som stått under många år, uppvuxna buskar och häckar liksom gräsytor klarar sig bra utan vatten långa perioder. Gräset kan periodvis bli gult men återhämtar sig.

Gravlyktor

Lyktor ska tas bort från graven under vår och sommar. Detta ska göras av tre anledningar:
1) De försvårar arbetet under växtsäsong. 
2) Levande ljus under vår och sommar medför brandrisk.
3) De utgör en skaderisk för djur, besökare och kyrkogårdspersonal.

Gravstenar

För att bedöma om en gravsten står stabilt och därmed inte utgör någon risk för allmänhet eller personal på kyrkogården, testas stenarna regelbundet. Vi kontaktar gravrättsinnehavare om en sten anses osäker. Är den farlig så kommer vi att lägga ned den.

Gravskötsel

Vill du att vi hjälper dig med skötsel av graven? Vi har jättefina bevattningslådor som säkerställer vackra vår och sommarblommor även under torra perioder. Kontakta Färingsö församling för mer information om gravskötsel:
08-564 209 20 eller faringso.forsamling@svenskakyrkan.se