Foto: Arild Vågen/Wikimedia

Skå kyrka

Skå kyrka är vår modernaste kyrka - byggd på 1700-talet. Kyrkan som låg på platsen innan brann ner och en del väggar återanvändes. Delar av det stora krucifixet räddades ur lågorna.

Skå kyrka

Foto: Christian Appelsved

1100-talskyrka nära Svartsjölandets största forntida gravfält. Fragment av triumfkrucifix från 1400-talet. Orgel av Per Niclas Forsberg, Drottningholm, 1797, 14 stämmor. 

Kyrkan rymmer 105 personer

Den återuppstånda kyrkan

Skå kyrka är den återuppståndna kyrkan. Efter branden på 1600-talet byggdes hon upp igen och fick 1700-talets tidstypiska vitkalkade väckar och sobert grå inredning. Ljuset är viktigt i Skå kyrka.

Skå kyrka är belägen vid vägen som går mot Färentuna. Den ligger inte i omedelbar anslutning till vatten men bör ha haft goda förbindelser med östra Mälarens alla farleder, eftersom den befinner sig ungefär mittemellan omgivande Mälarfjärdar. Nära kyrkan ligger Färingsöns största forntida gravfält, vilket visar att bygden tidigt varit av central betydelse.

Sverkrarna

Intill Skå kyrka ligger Tuna gård, som sannolikt varit en stormansgård och under 1180-talet säte för Kol av Sverkerska kungaätten. Troligen har Kol låtit bygga en gårdskyrka av vanlig romansk typ men försett med ett runt torn, som kunde utgöra ett skydd vid ett eventuellt anfall. Ett sådant torn har inga motsvarigheter i Mellansverige, men paralleller från 1100-talets senare del finns bland annat i Skåne.

Petrus och Paulus

Större delen av inventarierna förstördes vid branden, och förnyades till återinvigningen. Från denna tid härrör bl.a. altarupp-satsen och predikstolen med sin barocka utsmyckning. Altaruppsatsen består av två oljemålningar i ett ramverk av rikt skulpterat, målat och förgyllt trä, ornerat med barockstilens vridna kolonner, girlanger och akantusrankor. Huvudpartiet flankeras av Petrus och Paulus i träskulptur, däröver ses änglabarn med Kristi pinoredskap och överst den uppståndne Kristus. Mittavlan i olja föreställer Kristus på korset med de sörjande Maria, Johannes och Maria Magdalena. Ovanför finns en oval tavla föreställande Gravläggningen och i det översta runda fältet står namnet "Jehova" med hebreiska guldbokstäver.

Predikstolen är också utförd i snidat och målat trä och kommer troligen från samma verkstad som altaruppsatsen (kanske från snickaråldermannen Erich Hollner i Uppsala). Stilen överenstämmer med altaruppsatsens. I musselformade nischer står de fyra evangelisterna samt Kristus, på var sin av korgens fem sidor. Ljudtaket har samma ornamentala barockutstyrsel som korgen och kröns av Guds lamm, liggande på boken med sju insegel ovanpå en stjärnglob. 

Vägbeskrivning till Skå kyrka

Gatuadress: Skå kyrkväg 7

Vägbeskrivning från Brommaplan: 

Med buss: Klicka här för att htta din resa till Skå kyrka

Med bil: Åk mot Ekerö på väg 261, Drottningholmsvägen, kör 10,4 km. I rondellen, ta första avtaget mot Färentuna / Stenhamra på Färentunavägen, kör 6,6 km. Kyrkan ligger på vänster sida. Sväng vänster, kör 77 m.   

Kartbild
GPS-koordinater: N 59° 19.921', E 17° 44.689'