Foto: Arild Vågen/Wikimedia

Skå kyrka

Skå kyrka är kyrkan som brann och församlingens modernaste kyrka.

Foto: Lars Lindgren

Kyrkan som brann

En gång i tiden gick Törnbyviken fram till platsen där Skå kyrka står i dag, men undan för undan höjdes landet och den vattenlösa gamla sjöbotten blev i stället till bördig jordbruksmark. 

Intill Skå kyrka ligger Tuna gård som sannolikt varit en stormansgård och säte för Kol av Sverkerska  kungaätten. Förmodligen var det Kung Kol Sverkersson som under 1170-1180-talet låtit bygga en gårdskyrka i vanlig romansk stil - ett långhus, ett smalare kor och förmodligen en absid. Kyrkan hade också ett runt västtorn - byggt i försvarssyfte och förmodligen äldre än själva kyrkan. 

Under 1300-talet byggdes sakristian och koret förlängdes åt öster. Kyrkan försågs med ett kryssvalv i tegel. Under slutet av 1600-talet genomgick kyrkan en grundlig restaurering. 

Den 24 maj 1695, bara dagar innan återinvigningen, utbröt en häftig brand och kyrkan totalförstördes. Endast några av de lösa inventarierna kunde räddas och det runda kyrktornet. 

Kyrkan som återuppstod 

Återuppbyggnaden kom igång snabbt. Den nya kyrkan byggdes upp på resterna av den gamla, men fick ett litet annat utseende. Resterna av det gamla vapenhuset i söder revs helt, den södra ingången murades igen och huvudingången förlades i stället till tornet i väster. Kyrkan fick större fönster och nyare och modernare valv i taken.

1702 invigdes den nya - och nuvarande - kyrkan. 

1758 byggdes kyrkans nuvarande, fyrkantiga torn efter ritningar av arkitekten Ludvig Hawerman. 

Under 1900-talet skedde flertalet renoveringar. Nuvarande golvet lades 1937. Bänkarna byttes ut från stängda bänkar till öppna bänkar. 

 

Läs mer om Skå kyrka här.

Vägbeskrivning till Skå kyrka

Gatuadress: Skå kyrkväg 7

Vägbeskrivning från Brommaplan: 

Med buss: Klicka här för att htta din resa till Skå kyrka

Med bil: Åk mot Ekerö på väg 261, Drottningholmsvägen, kör 10,4 km. I rondellen, ta första avtaget mot Färentuna / Stenhamra på Färentunavägen, kör 6,6 km. Kyrkan ligger på vänster sida. Sväng vänster, kör 77 m.   

Kartbild
GPS-koordinater: N 59° 19.921', E 17° 44.689'