Pingstgudstjänst på Wiggeby gård

På Pingstdagen den 5 juni kl. 11.00 firar vi pingstgudstjänst på Wiggeby gård.

Präst: Peter Strömmer
Musiker: Ligita Sneibe 
Församlingens körer medverkar under ledning av Birgitta Lindeke Levin.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe varefter vi får en rundtur och guidning i trädparken.

Hyrd  buss från Stenhamra församlingsgård kl 10.15, kommer tillbaka ca kl 14.30. 
Hyrd buss från Färentuna församlingshem kl 10.15, kommer tillbaka ca kl 14.30.  
Gott om parkeringsplatser om du kommer med egen bil. 

SL-buss 317 mot Björkvik  går från Stenhamra kl 10.30.
Avstigning vid hållplats Annehill kl 10.36. 
Återresa buss 317 mot Brommaplan går från Annehill kl 13.48.
Avstigning i Stenhamra kl 13.58. 

Toaletter finns. Vid regn flyttas gudstjänsten in under tak.