Övriga fonder

Stiftelsen Krukmakaren 

Klicka här

Människor som är i behov av en skyddad miljö, företrädesvis ungdom. Därvid skall i första hand hjälp lämnas till från fängelser frigivna män.

Gustav och Agnes Ahrenius Stiftelse

Klicka här

Bidrag till hustrur/samboende och barn till män som under påverkan av alkoholhaltiga drycker och/eller andra beroendeframkallande medel begått brott och därigenom försatt sina hustrur/eller barn i svårigheter. 

Ungas egna initiativ

Ansök via Ekerö kommun. 

Unga mellan 13-23 år som bildar eller har bildat en förening kan erhålla upp till 20 000 kronor för projekt som riktar sig utåt till andra ungdomar inom Ekerö kommun.

Fonder och stipendier Ekerö kommun

Ansök via Ekerö kommun. 

Olika fonder för projekt främst för ungdomar

Stockholms stift fond

Till behövande i Stockholm stift, ansökan via diakon/assistent. Sista ansökningsdag: 30 september.

J:E Frykbergs stiftelse

Klicka här

Stöd till det frivilliga arbetet inom svenska kyrkan samt att stödja ungdomsarbetet i alla dess former.