Om Färingsö församling

Med ett sprakande fyrverkeri på nyårsdagen 1992 bildades Färingsö församling. Sånga - Skå - Färentuna och Hilleshög gick samman och blev en enda församling.

Färingsö församling ingår i Birka kontrakt och i Stockholms stift. 
Församlingen har fyra medeltida kyrkor med tillhörande kyrkogårdar och ett kapell. Församlingsexpeditionen ligger centralt i Stenhamra och där har de flesta av de anställda sin arbetsplats. 

Samarbete 

Tillsammans med Ekerö pastorat har församlingen ekumeniskt samarbete med Mälarökyrkan (en del av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm). Församlingen har även Kyrkornas Second Hand tillsammans med Ekerö pastorat, Mälarökyrkan och  PMU. 

Historik

Från början låg det mesta av Färingsö under vatten och bestod av flera mindre öar. Undan för undan sjönk vattnet och skapade i stället förutsättningarna för bra odlingsmark. Ön har varit rikligt befolkat sedan järnåldern. 

Namnet Färingsö kan komma från verbet fara - som i farled, väg, sund, vadställe. En annan tolkning är att namnet kommer från färingsom betyder fyrroddare. Mälaröarna hade nämlingen i äldre tider skyldighet att tillhandahålla stridsutrustade skepp i händelse av krig.

Under senare delen av 1100-talet byggdes församlingens fyra kyrkor, men tyvärr brann Skå kyrka ner i en våldsam brand under slutet av 1600-talet. Kyrkan byggdes snabbt upp igen på samma plats.  

Miljöarbete

Läs mer om miljöarbetet i Färingsö församling.

Kyrkornas Second hand

Välkommen till Kyrkornas second hand-butik i Troxhammar.

Läs vårt månadsblad

Håll dig uppdaterad om allt som händer i Färingsö församling.

Förtroendevalda

Så styrs Färingsö församling.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett av församlingens måldokument.

Våra samlingslokaler

Läser mer om församlingens samlingslokaler.

Våra kyrkor och kapell

För tusen år sedan byggdes tusen kyrkor. Fyra av dem var på Färingsö.

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.