Foto: Mikael Tindefors

Ny belysning på kyrkogårdarna

Nu har vi installerat ny belysning på Färentuna kyrkogård. Liknande belysningar kommer även installeras på våra andra kyrkogårdar på Färingsö framöver.

Att belysa en kyrkogård är inte så enkelt som att bara sätta upp vilka lampor man vill. Färger, material, armatur, ljus och placering är några av de faktorer som måste beaktas. Numera är dessutom belysning av kyrkan och dess torn inte önskvärt eftersom det påverkar de fridlysta fladdermössen som bor i tornet. Belysningen får inte heller ske vilka tider som helst, eftersom det kan påverka djur och insekters habitat.

I år fick Färingsö församling tillstånd av länsstyrelsen att sätta upp belysning på våra kyrkogårdar. Det arbetet kommer att ske i etapper. Först ut är Färentuna där installationen blev klar i början av september.

Belysningen i Färentuna består av 12 strategiskt utplacerade parklyktor. Stolparna omfamnar kyrkogårdarnas periferi och skapar en trygg och tillgänglig miljö för besökare.

Stolparna är väl avbländade och har ett visuellt uttryck som är klassiskt utan att vara historiserande. Stolpar och lyktor utförs i mörkgrått, nära svart.

Parklyktorna slås till och från via ett s.k. astronomiskt tidur som släcker belysningen dagtid och tar hänsyn till ljusskillnader under årstidsväxlingar.

Drivdonen har även ett ställbart ”nattläge” då ljuset tonas ned till en förutbestämd nivå eller släcks helt för att spara energi och förlänga anläggningens livstid.

Välkommen att besöka Färingsö kyrkogård för att själv uppleva vår nya fina belysning. 

Foto: Mikael Tindefors