Psalmböcker i kyrkbänken.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Månadens psalm

En ny psalm varje månad, följ med och sjung med!

Varje månad utser vi en månadens psalm. Det är en psalm som kommer dyka lite extra på gudstjänster, soppluncher och andra mötesplatser.
På så sätt utökar vi allas vår psalmrepertoar. 
Här på vår hemsida och på vår Facebooksida kan du se och höra våra musiker framföra psalmen och vår kyrkoherde berätta om dess historia.

Tidigare Månaders psalmer

Sjung med i tidigare månaders psalmer och hör historien bakom...