Mälarö Mötesplats - Valspecial 3

Vi möter den tredje och sista av våra lokala nomineringsgrupper i Färingsö församling, Kyrkans väl, idag representerad av Lars-Erik "Eje" Olsson.