Lucka 17

17 december

"Leo... vad är skillnaden mellan miljöarbete och hållbar utveckling?" frågar Nisse. Leo svarar "Jo, såhär är det att miljöarbete handlar om miljö alltså att förändra den negativa klimatpåverkan till något positivt. Hållbar utveckling handlar om tre olika saker i ett. Det handlar om miljön - att med omsorg vårda jordens ekosystem, ekonomin - att hushålla med resurserna och fördela dem rättvist och det tredje människorna - att med omsorg värna om människornas grundläggande behov där hälsa, trygghet och demokrati är tre nyckelord. Förstår du skillnaden Nisse?"
"Ja jag tror det, du menar alltså att hållbar utveckling har en mer tydlig helhet om hela skapelsen? Och att bry sig om våra inre miljöer också är viktigt?" frågar Nisse. "Precis Nisse, det är helt rätt" svarar Leo.

Hållbarhetstips: Att gå från "miljöarbete" till ett arbete om "hållbar utveckling" inspirerade oss i Färingsö församlingen mer till att fortsätta arbeta för en förändring. Det blev en mer helhet och många nya vägar öppnade sig.