Lucka 16

16 december

Nisse sitter vid köksbordet och funderar. Plötsligt kallar han familjen till sig. Mamma, pappa och Leo kommer på direkten. Nisse säger "Jag kallar här med till familjemöte. Mötet har öppnats. Mamma och pappa, varför har vi ingen kompost i trädgården?" Mamma svara "varför skulle vi?" Nisse svara "därför att det både är bra för miljön och ekonomin. Skulle vi ha en kompost skulle vi kunna ha en mindre soptunna ute vid vägen. Vilket skulle kosta mindre att tömma. För trädgården så skulle vi kunna göra vår egen jord."
Mamma svarar "ja det har du rätt i varför har vi inte tänkt på det här förut? Vi får sätta igång och kolla upp det på direkten!"

Hållbarhetstips: KOMPOSTERA. Både maskarna och privatekonomin kan bli gladare. Tänk bara på att det finns olika komposter som man ska lägga olika matavfall i.