Dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Kyrkan finns här hela livet; från att välkomna någon in i Guds familj, konfirmera dopet, välsigna kärleken, till att finnas som stöd i sorgen efter någon närstående.