Ärtskott på bar jord
Foto: Linda Mickelsson /IKON

Dop, konfirmation, vigsel, begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära. Här kan du hitta mer information och få praktiska råd.