Foto: Albert Hillert/ikon

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns här hela livet. Från att välkomna någon in i Guds familj, konfirmera dopet, välsigna kärleken till att finnas som stöd i sorgen efter någon närstående.

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen och skrattar. En manlig präst håller barnets hand.

Dop

Välkommen att boka dop i Färingsö församling!

Konfirmation

Konfirmation är en kyrklig handling där du som konfirmeras bekräftar ditt dop. Ordet konfirmation kommer från det latinska ordet ”confirmation” vilket betyder just bekräfta. I Färingsö församling bjuder vi in dig som fyller 14 eller 15 år till konfirmation.

Vigsel

Välkommen att boka vigsel i Färingsö församling!

Ljus i kyrka

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. Under begravningsgudstjänsten får anhöriga utrymme att minnas, hedra och ta avsked av den som har lämnat oss. Vi gör det i kärlekens, försoningens, förlåtelsens och evighetshoppets tecken.

Någon att prata med

Ibland behöver man någon att prata med. Vi finns här för dig.