Ungdomsledarutbildning

Ledarutbildning
Efter att du har konfirmerat dig hos oss så får du en inbjudan till att gå en tvåårig ledarutbildning i ungdomsverksamhetens regi. 
Ledarutbildningen innehåller bland annat gruppdynamik, samtalsteknik, retorik, etik och moral, jag, ledarroller, lekens ABC, krishantering på läger och mycket annat.
Utbildningen ger dig en bra grund att stå på inför framtiden.

Välkommen att bli ledare!