Ungdomsledarutbildning

Ledarutbildning
Efter att du har konfirmerat dig hos oss så får du en inbjudan till att gå en tvåårig ledarutbildning i ungdomsverksamhetens regi. 
Ledarutbildningen innehåller bland annat gruppdynamik, samtalsteknik, retorik, etik och moral, jag, ledarroller, lekens ABC, krishantering på läger och mycket annat.
Utbildningen ger dig en bra grund att stå på inför framtiden.

Många utav de som har gått utbildningen har haft lättare att få sommarjobb eller arbete när de visat upp att de gått en ledarutbildning i Svenska kyrkans regi.

Annika Becker

Annika Becker

Färingsö församling

Barn och ungdom, Ungdom, Konfirmander, Församlingsassistent

Mer om Annika Becker

annika.becker@svenskakyrkan.se

Daniel Lindstam

Daniel Lindstam

Färingsö församling

Juniorer, Miniorer, Barn och unga, Konfirmander, Församlingsassistent

Mer om Daniel Lindstam

Församlingsassistent