Våra kyrkor

Våra kyrkor och kapell

För tusen år sedan byggdes tusen kyrkor. Fyra av dem var på Färingsö.

Färentuna kyrka

En tydlig profil mot horisonten under långa tider. En symbol för makt och en tillflykt från världens oro och krig. Färentuna kyrka har mycket att berätta.

Hilleshögs kyrka

Den lilla kyrkan byggd i romansk stil. Kyrkan som stängdes, men sedan öppnades igen.

Skå kyrka

Skå kyrka är vår modernaste kyrka - byggd på 1700-talet. Kyrkan som låg på platsen innan brann ner och en del väggar återanvändes. Delar av det stora krucifixet räddades ur lågorna.

Sånga kyrka

Under slutet av 1100-talet byggdes Sånga kyrka. På den tiden nådde vattnet nästan ända fram till kyrkmuren, men i dag omges kyrkan av åkermark.

Timmermannens kapell

Timmermannens kapell

Söndagen den 20 april 1986 invigdes Timmermannens Kapell av Biskop emeritus Lars Carlzon. Kapellet ligger i Stenhamra församlingsgård.

Herman Palmsalen

Herman Palmsalen används flitigt i olika sammanhang; församlingsaftnar, föredrag och utbildning, gudstjänster och andra samlingar.