Foto: Joakim Jonsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om våra fyra kyrkogårdar i Färingsö församling. Vi ansvarar för begravningsverksamheten för alla - oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.