Foto: Joakim Jonsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om våra fyra kyrkogårdar i Färingsö församling. Vi ansvarar för begravningsverksamheten för alla - oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Gravskick

I Färingsö församling kan den avlidna begravas på fyra olika sätt.

Gravsten / Gravvård

Vad gäller när du ska sätta en fast anordning på en grav?

Att ansvara för en grav

Kistgravplats och urngravplats kan ha en eller flera gravrättsinnehavare.

Skötsel och plantering

Som gravrättsinnehavare kan du köpa skötsel av kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.