Foto: Arild Vågen/Wikimedia

Färentuna kyrka

En tydlig profil mot horisonten under långa tider. En symbol för makt och en tillflykt från världens oro och krig. Färentuna kyrka har mycket att berätta.

Färentuna kyrka

Interiör Färentuna kyrka
Foto: Anna Littmarck

Byggdes under 1100-talet. Det kraftiga fyrkantiga tornet är byggt ovanpå koret, vilket är ovanligt. Kalkmålningar från 1400-talet, triumfkrucifix, träskulpturer.

Kyrkan rymmer 165 personer.

Maktkyrkan

Själva långhuset var ursprungligen c:a 10 meter långt, plus koret och absiden (= den halvrunda utbyggnaden i samband med koret) - som togs bort 1690. Vid 1400-talets mitt förlängdes långhuset med c:a 10 meter, genom Karl Knutsson Bondes försorg. Det skulle bli ett stort bröllop för hans äldsta dotter, och då behövde man en större kyrka. Den sista större förändringen i exteriören tillkom 1732, då den medeltida spiran ersattes med den nuvarande tornhuven.

Bland inventarierna kan ljudtaket över predikstolen nämnas. Det är utformat som ett monument över Karl XII:s seger vid Narva och tillkom 1701. Den äldsta skulpturen är en sittande madonna, vilken är skuren på 1200-talet.

Del av försvaret

Karl Knutsson Bonde, som hade en stor del av Färentuna som förläning, har skänkt triumfkrucifixet och ett stort antal skulpturer, från 1400-talets första hälft, med anknytning till Danzigs konst. I sakristian finns en oljemålning av Jakob Serenius, som var konfirmationens grundläggare i Sverige. Färentuna är Färingsöns äldsta socken och har under medeltiden haft en ledande ställning, vilket bl.a. framgår av att häradet bär socknens namn. Namnet Faeringa- (Fjärdinga-) tuna tyder på att orten haft stor betydelse för Svearnas tidiga militära organisation. Tuna-orterna ingick i landets fasta försvar och för kungamakten var socknen en tillflyktsort.
Kyrkans kraftiga torn i öster visar på detta, och kan ha haft en försvarsfunktion.

Ett par kilometer nordväst om Färentuna kyrka, vid Kungsberga, finns lämningar efter en byggnad, kanske det Kunungxbergh, varifrån man bl.a. har handlingar av konung Magnus Ladulås daterade år 1282 och 1287. Kyrkan uppfördes på kungsgårdens mark och tycks ha haft livliga förbindelser med gården och Kungsberga, som på den tiden var "liksom en stad".
 

 

Vägbeskrivning till Färentuna kyrka

Gatuadress: Färentunav 403

Med lokaltrafik: Använd den här länken för att hitta din resa. 

Med bil från Brommaplan: Åk mot Ekerö på väg 261, Drottningholmsvägen, kör 10,4 km. I rondellen, ta första avtaget mot Färentuna/Stenhamra på Färentunavägen, kör 15.9 km. Kyrkan ligger på vänster sida.
 
Kartbild. 
GPS-koordinater: N 59° 23.512', E 17° 39.333'