Foto: Arild Vågen/Wikimedia

Färentuna kyrka

Församlingens största kyrka med ett unikt östtorn. Här rustades det för kungligt bröllop på 1400-talet.

Kunglig maktkyrka 

Färentuna kyrka är inte bara Färingsös största och äldsta kyrka utan även den mest sällsynta av dem med sitt östtorn  - eller kungsgårdskyrka - där tornet är placerat över altare och kor. 

Att placera tornet ovanför den plats där prästen tjänstgjorde var ett sätt att understryka kungens makt och göra en koppling mellan kungamakten och kyrkans budskap. På den här tiden låg Färentuna kyrka inom samma socken som kungsgårdarna Husby och Kungsberga. 

Kyrkan byggdes före 1175 och bestod då av ett långhus med smalare absidkor i öster. Det flera våningar tornet kunde användas som skyddsrum för sockenborna. Nuvarande sakristian uppfördes någon gång under slutet av 1200-talet och 1300-talet. 

Kunglig renovering 

Under mitten av 1400-talet genomfördes större ombyggnationer. Kyrkan förlängdes med ungefär tio meter åt väster. Det gamla trätaket i långhus och kor blev ersatt med murade valv. Väggar och tak försågs med kalkmålningar och det kan ha varit redan då som vapenhuset byggdes. 

Mannen bakom den stora ombyggnationen var kung Karl Knutsson Bonde som på den tiden ägde hela Färentuna socken. Kyrkan rustades för bröllop då han skulle gifta bort sin äldsta dotter. Det här utseendet på kyrkan bevarades fram till slutet av 1600-talet. 

På 1600-talet vitkalkades väggarna i kyrkan och i stället försågs långhusväggarnas nedre del med målade gardiner. Först på 1900-talet fick de gamla målningarna åter komma fram och konserverades av konservator Anton Hällström. 

Låt ljuset komma in

På 1700-talet när predikstolen flyttades från södra väggen till norra väggen togs ett nytt fönster upp i östra delen av norra långväggen. Det följdes av att fler fönster togs upp under de kommande hundra åren. 

År 1927-28 genomgick kyrkan en större restaurering under ledning av arkitekt Sven Brandel. Ingången vid västra kortsidan vidgades och försågs med dubbla dörrar. 1969 togs sakristians östra fönster upp efter att ha blivit igensatt många år tidigare. 1971 inreddes brudkammaren under orgelläktaren. På 1980-talet byttes takbeläggningen ut från spån till järnplåt. 

 

Läs mer om Färentuna kyrka här

Bänkarna

Bänkinredningen med rödbrun marmorering härstammar från 1726 och byggdes av snickarmästaren Petter Strandberg från Uppsala. Innan dess bestod ”kyrkbänkarna” av stockar som lagts som säten.

Vägbeskrivning till Färentuna kyrka

Gatuadress: Färentunav 403

Med lokaltrafik: Använd den här länken för att hitta din resa. 

Med bil från Brommaplan: Åk mot Ekerö på väg 261, Drottningholmsvägen, kör 10,4 km. I rondellen, ta första avtaget mot Färentuna/Stenhamra på Färentunavägen, kör 15.9 km. Kyrkan ligger på vänster sida.
 
Kartbild. 
GPS-koordinater: N 59° 23.512', E 17° 39.333'