Kyrkårets pärlor - Helige Mikaels dag

Mickelsmäss har firats som en kristen högtid sedan 400-talet, för att uppmärksamma att ärkeängeln Mikael lär ha uppenbarat sig i en grotta i Apulien i Italien. I Sverige var tiden efter sommaren ytterst hektisk, då skörden skulle bärgas och förberedelser inför den långa, mörka och kalla vintern som stod för dörren. Då var behovet av en ”arbetsfest” skriande. Bönderna drog sig till olika marknader för att sälja delar av sin skörd och för att göra affärer. Marknader likt Kiviks marknad, lockade människor från när och fjärran.

Den 29 september var det datum som ärkeängeln Mikael lär ha visat sig i grottan för sextonhundra år sedan, varför 29 september blev den helige Mikaels dag. I Sverige har efter 1772 års kalenderrevision den fösta söndagen efter 28 september firats som den helige Mikaels dag under kyrkoåret som kyrkosöndag.  

Änglar finns dom? Ängel kommer av det grekiska ordet ”angelos”, vilket betyder budbärare. Det vill säga Guds budbärare. Änglar avbildas ofta med vita vingar, ty de bär bud mellan himmel och jord. Alla änglar har dock inte vingar, det finns de som ser ut precis som du och jag. De finns mitt ibland oss och verkar med Guds välsignelse i våra liv.

Ibland under våra liv möter vi en människa, en människa som kan verka fullständigt obetydlig. Men han eller hon säger något eller gör något som kommer att på ett betydande sätt få inflytande i våra liv. De hjälper oss att välja annorlunda. Då kanske vi tänker att vi har mött en ängel. Och vem vet, kanske det var en ängel sänd av Gud med ett budskap som hjälpte oss att göra bättre val i våra liv, så att vi blir till mer nytta för Gud och våra medmänniskor.

Vi använder också ordet ängel om någon som gör eller säger något som vi uppskattar. Vi säger kanske, ”du är en ängel”, fast vi inte tänker oss en Guds ängel, utan bara en, ja inte så bara förresten, en vanlig omtänksam medmänniska.

Änglar, dessa Guds budbärare till människan, har under historiens gång indelats i ärkeänglar, vilka är de högsta och främsta änglarna, samt vanliga änglar. Enligt kristen tradition finns det tre eller upp till sju ärkeänglar. Mikael, Gabriel och Rafael räknas absolut till ärkeänglarna. Enligt ortodox tradition tillkommer dessutom Uriel, Raguel, Sarakael, och Remiel.

Här finns ängeln Gabriel som kommer med budskap till människan när Gud har alldeles extra viktiga planer. När Jesus moder Maria skulle bli havande genom helig Ande, så var det ängeln Gabriel som berättade det för Jesus blivande föräldrar Maria och Josef.

Så har vi ängeln Mikael, som försvarar himmelen från all ondska, vilket vi kan läsa om i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel: ”Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.” 

Slutligen ängeln Rafael, vilken hjälper oss människor att bli hela.

Det finns dessutom en tradition som berättar att Lucifer var ljusets ängel och den främste ängeln bland ärkeänglarna. Han blev dock så betagen av sin storhet och sin lyskraft att han gjorde uppror mot Gud. Då fördrev Gud Lucifer från himlamakterna till underjorden och det eviga mörkret, varvid Lucifer blev mörkrets härskare Satan. Med honom följde också änglar vilka liksom Lucifer fördrevs till mörkret, varvid dessa änglar blev demoner. Gud älskade alla sina änglar och just denna ängel var så viktig för Gud att den fick två av himmelens viktigaste uppgifter. Han lyste upp allt. Allt var strålande i hans närhet. Guds skapelse blev i ängelns strålglans så skön och fantastisk att det inte går att förstå. Ängelns andra uppgift var att ifrågasätta. Om hur anklagaren eller Satan ifrågasätter Gud, kan vi läsa i Jobs boks första kapitel:

En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren var också Anklagaren med bland dem. 

Herren frågade honom: »Var har du varit?« Anklagaren svarade: »Jag har vandrat kors och tvärs över jorden.« Herren frågade: »Lade du märke till min tjänare Job? På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig som han, ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont.« Anklagaren svarade: »Det är väl inte utan orsak som Job är gudfruktig. Du har ju själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom, du välsignar allt han gör, och hans hjordar brer ut sig över landet. Men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom, då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet.« 

Herren sade till Anklagaren: »Gör vad du vill med det som tillhör honom, bara du inte rör honom själv.« Så lämnade Anklagaren Herren.

Under den helige Mikaels dag läses som episteltext uppenbarelsebokens 12 kapitel om kampen mellan ärkeängeln Mikael och odjuret, det vill säga den fallne ängelns Lucifer som benämns Satan eller Djävulen. Apokalyptiken, det vill säga läran om den slutliga uppgörelsen där Gud och Hans änglar med ärkeängeln Mikael, strider mot Satan och hans fallna änglar och demoner, härstammar ur en judisk berättartradition från 200-talet före Kristus. I den kristna traditionen finns en förhoppning om Jesus Kristus återkomst till världen, då Gud en gång för alla gör upp med ondskan och döden.

I samband med Jesu död på korset under långfredagen och uppståndelse från de döda på påsknatten, så segrade Gud över ondskan och döden. I tron på Jesus Kristus blir vi människor rättfärdiggjorda och i frälsningen är vi i vår bräcklighet och oförmåga att fullt ut leva i Guds kärlek, förlåtna, upprättade och lever i Hans efterföljelse. Så upphäver Gud döden och synden för den som tror på Honom.  

Alla änglars viktigaste uppgift, förutom de fallna änglarna, är att påminna människan om att Gud har skapat allt, att Han älskar alla människor mer än vi kan förstå och att han har omsorg om oss alla. Därför har han sänt Jesus Kristus till världen och genom honom fullt ut blivit människa, så att vi ska tro på Honom och ta Honom till vårt hjärta.

Det kan du lita på, viskar änglarna i våra öron. Om vi lyssnar riktigt noga så kan vi höra hur de viskar. – Du är älskad, Gud älskar dig.