Kyrkårets pärlor - Alla helgons dag

Alla helgons dag firas under närmaste lördagen efter 31 oktober. Denna helg innefattar Halloween, alla helgons dag och alla själars dag. Nu är det lätt att bli lite förvirrad. Är det inte så att den här helgen är till åminnelse av våra avlidna då vi beger oss ut på kyrkogårdarna och tänder ljus? Jovisst är det. 

Här sammanbinds ett antal olika traditioner från olika kulturer. För att reda ut det hela så var det den 31:a oktober Halloween eller på engelska ”All hallows evening” vilket betyder Alla helgons afton. 

Denna har sitt ursprung från Irland och delvis Skottland. Enligt de gamla keltiska sägnerna och traditionerna firades en höstfest i samband med typ 31:a oktober. Här råder en del osäkerhet gällande ursprung då kelterna använde sig av en månkalender vilken inte var lika med den Julianska kalendern. Men 31:a oktober blir i den Julianska kalendern datumet för höstfesten.

I den keltiska traditionen kallades höstfesten ”Samhain”, då människor gick man ur huse med ljusförsedda urskurna rovor, så kallade ”Jack o lanternor”. De sades representera smeden jack, vilken var en mycket ond och förslagen typ. Han kom förstås inte in i himmelen och var så ond och förslagen att han till och med lyckades lura och överlista djävulen så att han slapp helvetet, varför han irrade kring på jorden som en osalig ande och hällde brinnande kol i rovor, som lyktor, för att finna vägen, man kan undra vart. 

Vid 400-talet kristnades de brittiska öarna och de Keltiska sederna förändrades. Påven Gregorius III, som var en klok påve och levde under 700-talet, menade att istället för att försöka utplåna gamla seder så var det bättre att omvandla sederna till kristna helgdagar i stället. Alla helgons dag, vilken tidigare hade firats någon gång i maj, flyttades till 1:a november, varvid ”Samhain” blev alla helgons afton d v s Halloween. 

På 1840 talet emigrerar stora skaror med människor från de brittiska öarna till det stora landet i väster, på grund av missväxt och svält. De tar med sig sina traditioner vilka blandas med diverse annat smått och gott som t ex holländarnas tro på andar och gengångare, tyskars julfirande vilka påminde om de keltiska sederna samt Guy Falkes Night, där man brände dockor, sköt fyrverkerier och tände eldar. Barnen tilläts busa med de vuxna. 

Detta är exempel på hur traditioner över tid förändras. Halloween blev i USA fram till 60 talet ett problem då det ofta förknippades med upplopp och skadegörelse. 

Under 50 och 60 talen hittar Halloweenfirandet sporadiskt till vårt land, dock mycket begränsat. Först på 90talet görs ett stort kommersiellt lyckat försök genom ett samarbete mellan Hard rock café och Buttrix i Stockholm. Halloween blir en lyckad kommersiell framgång som omsätter idag ca en miljard kronor.

1772 års kalenderreform innebar att ett antal helger flyttades, vilka tidigare firats under särskilda datum till närmaste lördag eller söndag. Detta innebar att Allhelgonadagen, vilken firades 1 november nu firas den lördag som befinner sig efter 31 oktober. De flesta länder i världen har på olika sätt genomfört kalenderreformer, men de har sett väldigt olika ut. 

Dock firas Halloween den 31 oktober, oavsett vilken dag datumet infinner sig. Halloween kommer ur engelskans All Hallow even eller alla helgons afton. Eftersom Halloween dels inte var en kristen högtid samt att firandet av Halloween inte var en tradition här uppe i det Norden, så omfattades inte Halloween av 1772 års kalenderreform, ty om man utgår man från 1772 års kalenderreform borde det vara naturligt att fira Halloween under fredagen före Alla helgons dag, men firandet är snarare förknippat med just datumet 31 oktober. Denna förvirring gör förstås att firandet av Halloween kan utsträckas under en längre tid, från fredagen före den 1 november fram till fredagen före Alla helgons dag som ju kan infalla senast den 6 november, så för de som är riktigt festsugna finns alla möjligheter. För att inte tala om alla barn som bankar på dörren och ropar ”Bus eller godis”.

Alla helgons dag är en kristen högtid, som har rötter långt tillbaks i kyrkans historia. Vi firar gudstjänst tillsammans med de som gått före oss. Ett helgon är inom kristendomen en avliden person som anses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap och som efter olika prövningar av instanser inom katolska eller ortodoxa kyrkan kanoniserats d v s heligförklarats. Inom katolska kyrkan lever seden att be till helgonen som i sin tur ber för oss. Ja många helgon blev det. Tillslut hade fler helgonförklarats än det fans dagar att uppmärksamma dem på, så det behövdes en dag för att samla alla helgon som inte fick plats på någon särskild dag. 

Martin Luther menade dock att helgonens betydelse som förebedjare var verkningslös, så helgonens betydelse i den Lutherska kyrkan minskar för att i stort sett försvinna helt. Ty den som ber för oss är Jesus Kristus, och mellan den kristne och Jesus Kristus finns ingen instans, det enda som behövs är tron på Honom.

Alla själars dag påminner oss i den kristna kyrkan om Jesu uppståndelse. Gud har genom Jesus Kristus övervunnit döden. Alfa och omega. Början och slut. Löftet om uppståndelsen levandegörs i gemenskapen med Kristus och församlingen.