Kör-lek

I kör-lek får barn i åldrarna 4-5 år på ett lekfullt sätt lära sig om musik med bl.a. välkomstsånger, namnsånger, rytmövningar, lyssningslekar och avslutningssånger.