Foto: Alex Giacomini/Ikon

Konfirmation

Konfirmation är en kyrklig handling där du som konfirmeras bekräftar ditt dop. Ordet konfirmation kommer från det latinska ordet ”confirmation” vilket betyder just bekräfta. I Färingsö församling bjuder vi in dig som fyller 14 eller 15 år till konfirmation. I Sverige väljer ca 30 000 ungdomar att konfirmera sig varje år. Alltså, du är inte ensam. 

Färingsö församlings konfirmationsalternativ:

Konfirmation 2023

Anmälan är stängd.