Ekonomiskt stöd till behövande barnfamiljer

Diakonin i Färingsö församling har möjlighet att stötta ett begränsat antal barnfamiljer ekonomiskt med en mindre summa till jul.

Motivera varför din familj har extra behov. Bifoga utdrag ur beskattningsregistret för alla vuxna i familjen samt Familjebevis (båda går att få ut från Skatteverket).
Glöm inte att ange din bank och ditt kontonummer för eventuell utbetalning.
Skicka dina handlingar till:
Färingsö församling
Att. Sandra Malmborg
Box 7
179 03 Stenhamra
Eller maila: sandra.malmborg@svenskakyrkan.se
Du kan också lämna in på församlingsexpeditionen,
Herman Palms plan 4A.

Ansökan är öppen till och med 9 december och utbetalning sker under vecka 51.
Bedömning görs av diakoniassistent och kyrkoherde.