Färingsö församlings julgåva

Ekonomiskt stöd till behövande på Färingsö

Diakonin i Färingsö församling har möjlighet att stötta ett begränsat antal behövande, i första hand barnfamiljer, med en mindre summa till jul. 

Motivera varför du/din familj har extra behov. Fyll i vår ansökan samt bifoga utdrag ur beskattningsregistret för alla vuxna i familjen samt Familjebevis (båda går att få ut från Skatteverket). 

Blankett: Färingsö församlings julgåva

Skicka dina handlingar till: 
Färingsö församling 
Att. Sandra Malmborg 
Box 7 
179 03 Stenhamra 
Eller maila: sandra.malmborg@svenskakyrkan.se 
Du kan också lämna in på församlingsexpeditionen, 
Herman Palms plan 4A i Stenhamra. 

Ansökan är öppen till och med 30 November och utbetalning sker under veckorna 49-50.