Röda julljus

Advents- och julandakter

Här hittar du våra inspelade andakter i advent och jul.

Adventsandakter

Följ med på årets adventsandakter från Skå kyrka.

Jul De tre vise männen

Andakter på jul, nyår och Trettondagshelg

Andakter från Färentuna kyrka.