Foto: Elin Eldestrand

Den lilla byråorgeln

I Hilleshögs kyrka står en av Sveriges minsta kyrkoorglar. Den köptes 1773 och är kyrkans hittills enda orgel. Byggare är troligtvis Johan Ekengren, Stockholm, men exakt byggår är okänt.

1773 köptes den lilla byråorgeln till kyrkan. Tidigare hade den förmodligen stått i ett privathem, möjligtvis i en herrgård eller kanske i ett privatkapell. 

Orgelns pipverk och spelbord är inbyggt i ett rokokoskåp med flygeldörrar och två byrålådor. Den översta lådan går att dra ut, men den nedre är som en lucka framför bälgverket. Arkitektoniskt och tekniskt påminner orgeln om nederländska kabinettorglar från senare delen av 1700-talet. En exakt likadan orgel fanns i Fattighuskyrkan i Göteborg under början av 1800-talet. 

Orgeln renoverades 1961 av Grönlunds orgelbyggeri AB, Gammelstad. Vid renoveringen fick orgeln nya luckor (de gamla luckorna finns kvar i kyrkan), nya registerandrag, fläkt installerades och den tidigare urtagna stämman Ocatava 1´ återinsattes. 

Om hilleshögs kyrkas orgel

Foto: Elin Eldestrand

Traktursystem och registratursystem: mekaniskt

Väderlåda: slejflåda

Bälgverk: dubbel viktbelastad kilbälg i skåpets underdel, troligen ursprunglig. 

Omfång: manualen C-f3, ingen pedal

Disposition:

Gedact 8 Foot

Principal 2 Foot

Fleut 4 Foot

Octava 1 Foot