Herman Palmsalen

Herman Palmsalen används flitigt i olika sammanhang; församlingsaftnar, föredrag och utbildning, gudstjänster och andra samlingar.

Den största samlingssalen i Stenhamra församlingsgård heter Herman Palmsalen. Salen går att möblera till konsert, filmvisning, kyrka eller som ett stort öppet golv. Väggarna är täckta med sågade bräder vilket ger ett vackert ljus och en fin akustik i salen. Takarmaturerna byggdes om under 2014 till LED-armaturer som ger ett vackert och energisnålt ljus.

Salen rymmer 150 personer.

Carl Herman Palm (1863-1942) var kyrkoherde och kyrkomusiker med betydande kunskaper inom sitt område. Han avlade organistexamen 1897 och teol.kand. 1902. Under åren 1898-1904 var han organist i Uppsala Domkyrka. Därefter fortsatte han som lärare i liturgisk sång vid Uppsala Universitet. 1911 bröt han upp från lärdomsstaden och blev kyrkoherde i Sånga och Skå församlingar - delar av nuvarande Färingsö församling.  Palm har skrivit och tonsatt flera solosånger, barnvisor och manskvartetter; av de senare märks "Under rönn och syrén" och "Sång till Västergötland". Han har även utgivit bl.a. "Om folktonen" och medverkat i tidskriften "Kult och konst" 1905-1908, och dessutom skrivit en samling kyrkliga körer och à capella samt "Musica sacra" 1915-1916. Mest känd är han ändå kanske för tonsättningen av barnvisan ”Har du sett herr Kantarell.”
 
Till minne av Herman Palms betydande insatser fick den under 1980-talet uppförda samlingssalen i Stenhamra församlingsgård namnet Herman Palmsalen.

Herman Palmsalen ritades av arkitekt Georg Miskar. Georg Miskar ritade även intilliggande Timmermannens kapell.