Foto: Elin Eldestrand

Grönlundsorgeln i Färentuna

Den nuvarande orgeln byggdes 1965 av Grönlunds orgelbyggeri. Den är mekanisk med två manualer och pedal. Fasaden är från kyrkans föregående orgel.

Kyrkans nuvarande orgel byggdes av Grönlunds orgelbyggeri år 1965. Den har 15 stämmor, 2 manualer och pedal. Alla fasadpiporna är ljudande. Orgelfasadens gröna marmorering och förgyllda ornament kommer från den tidigare Cederlund-orgeln Orgeln invigdes på Reformationssöndagen 1965. 

Tidigare orglar

I sockenstämmoprotokollet från 1689 går att läsa att den gamla orgeln döms ut som oduglig. Redan nästa år köps det in ett litet positiv med fyra stämmor av orgelbyggare Martin (Mårten) Haak.

Orgelläktaren från början av 1700-talet.

1856 är dags för en ny orgel. Den gamla har renoverats vid ett antal tillfällen och nu får instrumentmakaren Carl Gustaf Cederlund i uppdrag att bygga en ny. Den får 9 stämmor, 1 manual l och bihangspedal. Det unika med den här orgeln var att den hade registerkanceller i stället för de vanliga tonkancellerna. Varje registerkancell hade ett komplett paket med spelventiler som var lätta att plocka ut om de behövde lagas. 1928 byggs orgeln om av CR Löfvander och 1965 byggdes kyrkans nuvarande orgel. 

 

 

 

 

om Färentuna kyrkas orgel

Traktursystem och registratursystem: mekaniskt

Väderlåda: 4 slejflådor

Bälgverk: 4 regulatorbälgar

Omfång: manualerna C-g3, pedalen C-f1

Disposition

Manual I Huvudverk

Rörflöjt 8' 

Principal 4' 

Waldflöjt 2' 

Mixtur 3 chor

Dulcian 8' 

Manual II Bröstverk

Gedackt 8' 

Koppelflöjt 4' 

Principal 2' 

Kvint 1 1/3'

Cymbel 2 chor

Tremulant BV

Pedal

Subbas 16'

Oktava 8'

Nachthorn 4'

Principal 2'

 

Koppel I/P, II/P, II/I
Crescendosvällare BV

 

 

Foto: Elin Eldestrand