Foto: Foto: IKON

Gravsten / Gravvård

Vad gäller när du ska sätta en fast anordning på en grav?

Gravsten, kors eller annan gravanordning kallas för gravvård. För att beställa en gravvård eller en kompletterande inskription vänder sig gravrättsinnehavaren vanligen till ett stenhuggeri eller en gravvårdsfirma. De skickar i sin tur en ansökan till kyrkogårdsförvaltningen som kontrollerar att den stämmer överens med de regler som finns. Det är sedan gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravvården och dess beskaffenhet.

Stenhuggeri / Gravvårdsfirma

Klicka här för en lista med kontaktuppgifter till några olika stenhuggerier. 

Allmänna föreskrifter

  • Gravvård får inte uppsättas utan att ansökan har blivit inlämnad till och godkänd av kyrkogårdsförvaltningen.
  • Plantering av buskar, träd eller häckar är inte tillåtet, inte heller plastblom­mor eller annat miljöfarligt material såsom t.ex. järntråd och oasis.
  • Kyrkogårdsförvaltningen äger rätt att så varligt som möjligt använda grav­plats vid gravöppning eller tillfälligt arbete på angränsande gravplats.

Stensäkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på kyrkogården. Det innebär att vi kontinuerligt testar alla gravvårdar på kyrkogårdarna. Gravvårdar som inte är stabila läggs ner och gravrättsinnehavaren informeras.