Foto: Elin Eldestrand

Gravskick

I Färingsö församling kan den avlidna begravas på fyra olika sätt.

Kistgrav - gravsättning kan ske i anslutning till begravningsgudstjänst eller borgerlig begravningsceremoni, så kallad jordbegravning. I kistgravarna finns även plats för urnor.

Urngrav – efter kremering kan urnnedsättning ske med eller utan anhöriga närvarande. Gravsättning ska äga rum inom ett år efter kremeringsdatum.

Askgravlund – anhöriga får närvara vid gravsättningen. Möjlighet finns att beställa inskription i ett av löven i smidesträdet. Det finns en gemensam plats för snittblommor och en ljusbärare för ljus. Vi har en askgravlund, och den finns intill klockstapeln vid Sånga kyrkogård.

Minneslund – här närvarar inte de anhöriga vid gravsättningen, utan de får ett skriftligt meddelande när askan jordats. Det finns en gemensam plats för snittblommor och ljus. Det finns en minneslund på alla våra fyra kyrkogårdar.

Kontakta oss för att boka tid för gravsättning.