Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Församlingsinstruktion

Varför gör vi som vi gör och vad tycker vi i olika frågor? Församlingsinstruktionen är ett av våra måldokument.

Församlingsinstruktionen med vårt pastorala program vill beskriva vilka förutsättningar vi har, vilken grund vi står på och vilken färdriktning vi vill följa. Färingsö församling i Ekerö kommun omfattar ön Färingsö, som är den nordligaste bland Mälaröarna. Den natursköna och historiskt betingade miljön samt närheten till storstaden gör att vi utöver våra församlingsmedlemmar får möta många människor på genomresa och inlemma turister/sommarboende i vår församlingsgemenskap. På ön finns även två kriminalvårdsanstalter och en rad institutioner som faller under vår omsorg utifrån vistelsebegreppet.

Färingsö församling ser sig som en integrerad del av Kristi världsvida kyrka inom ramen för vår svenska evangelisk-lutherska kyrka och som en naturlig del av ett fungerande samhälle med en levande social gemenskap människor emellan. Färingsö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och/eller vistas på Färingsö. Församlingens fyra kyrkor uppfördes under 1100-talet i socknarna Sånga, Skå, Färentuna och Hilleshög. Samtidigt som en stark känsla för historien finns, så ser Färingsö församling sin plats i en region med stark utveckling. Från att ha varit ett statiskt bondesamhälle, har vi utvecklats till ett växande förortssamhälle. Det är en krävande uppgift att försöka förstå relationerna mellan samhälle och kyrka och att ständigt vara beredd till omprövning.