För dig

Vi hjälper dig med bokningar och tjänster som rör begravning och gravskötsel. Här får du också veta mer om vilket stöd du som efterlevande kan få.

Vi och våra tjänster

Här får du information om bokning av begravning, cermoni, gravsättning och gravskötsel.

Kontakta oss på kyrkogården

Vill du se ut en gravplats, fråga om skötsel eller något annat?

Medling

När anhöriga inte kommer överens

Praktiska dokument

Praktiska och användbara dokument för nedladdning.

Begravningslagen

En kort sammanfattning av de centrala delarna