Fonder Kvinnor

Alma Detthows hjälpfond

Klicka här

Kvinnor. Ansökningsperioder: 15 jan – 28 feb, 15 april – 31 maj, 15 aug– 30 sept  samt 1 nov – 15 dec

Alfred och Alma Christensens minnesstiftelse

Klicka här

Behövande kvinnor folkbokförda i Stockholm. Sista ansökningsdag: 1 april.

Fredrika Bremer Förbundets Stiftelser

Klicka här

Olika stipendier till kvinnor. Ansökningsperiod: 15 januari-1 mars

Kungliga Patriotiska Sällskapet / Fredrik Björns Donationsfond

Klicka här

Kvinnor som arbetat minst 15 år i vården alt. Hembiträde. Sista ansökningsdag: 31 oktober.