Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Färingsö församling Besöksadress: Herman Palms plan 4 A, 17961 Stenhamra Postadress: BOX 7, 17903 STENHAMRA Telefon: +46(8)56420920 E-post till Färingsö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fonder Hälsofrämjande

Palms fond för cancersjuka

http://www.gustafvasa.nu/forsamlingen/diakoni/stiftelsergavomedel/
Till de som står under vård för cancersjukdom i Sthlm stift.

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons Minne

www.anderssonsminne.se/Ansokan.aspx 
Långvariga och svåra sjukdomar. Sista ansökningsdag: 31 mars.

Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond

http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-axel-och-siri-serrongs-fond/
Behövande sjuka att användas för deras rehabilitering efter utskrivning från sjukinrättningar. Sista ansökningsdag 30 april.

Allan och Brita Lindquists stiftelse

http://stiftelsemedel.se/allan-och-brita-lindquists-stiftelse-fr-vrd-och-std-till-psykiskt-sjuka 
Vård och stöd till psykiskt sjuka.

Johannitordern 

http://johanniterorden.se/hjalpverksamheten/ansokan-om-medel/ 
Gamla, sjuka och nödlidande. Ansökningsperiod: 1 maj - 15 augusti

Henning och Greta Anderssons minne

http://www.anderssonsminne.se/Kontakt.aspx
Bidrag till sjuka, konvalescenter och invalider i hela riket.

Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minnesfond

http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/ansokan-om-bidrag
Barn-och ungdomsutbildning, fostran och vård samt vård av sjuka, handikappade och äldre. Ansökningsperiod: 1 januari - 31 mars

Lundgrens stiftelser

http://www.wmlundgren.se/
Sjuka, gamla, handikappade.

Hedvig Eleonora församling 

http://hedvigeleonora.se/moten-och-diakoni/stiftelsemedel/ 
Alla inom Stockholms kommun kan söka.

Stockholms stifts fonder

https://www.svenskakyrkan.se/stiftelser 
Funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Sista ansökningsdag 1 april.

Stiftelsen Axel och Siro Serrongs fond

http://seb.se/pow/content/pdf/stiftelser/A7578.pdf
Rehabilitering vid sjukdom.