Fonder Hälsofrämjande

Palms fond för cancersjuka

Klicka här

Till de som står under vård för cancersjukdom i Sthlm stift.

 

Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond

Klicka här

Behövande sjuka att användas för deras rehabilitering efter utskrivning från sjukinrättningar. Sista ansökningsdag 30 april.

 

Johannitordern 

Klicka här

Gamla, sjuka och nödlidande. Ansökningsperiod: 1 maj - 15 augusti

 

Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minnesfond

Klicka här

Barn-och ungdomsutbildning, fostran och vård samt vård av sjuka, handikappade och äldre. Ansökningsperiod: 1 januari - 31 mars

 

Lundgrens stiftelser

Klicka här

Sjuka, gamla, handikappade.

 

 

Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Klicka här

Funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Första ansökningsdag 1 juni.

 

Munter tandvård 

Stöd för tandvård.

Ansök via diakoniassistent. 

 

Försäkringskort

Utfärdas till patienter som på grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning har stora svårigheter med att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling.

Ansök via dikakoniassistent.