Fonder Hälsofrämjande

Palms fond för cancersjuka

Klicka här

Till de som står under vård för cancersjukdom i Sthlm stift.

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons Minne

Klicka här

Långvariga och svåra sjukdomar. Sista ansökningsdag: 31 mars.

Stiftelsen Axel och Siri Serrongs fond

Klicka här

Behövande sjuka att användas för deras rehabilitering efter utskrivning från sjukinrättningar. Sista ansökningsdag 30 april.

Allan och Brita Lindquists stiftelse

Klicka här

Vård och stöd till psykiskt sjuka.

Johannitordern 

Klicka här

Gamla, sjuka och nödlidande. Ansökningsperiod: 1 maj - 15 augusti

Henning och Greta Anderssons minne

Klicka här

Bidrag till sjuka, konvalescenter och invalider i hela riket.

Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minnesfond

Klicka här

Barn-och ungdomsutbildning, fostran och vård samt vård av sjuka, handikappade och äldre. Ansökningsperiod: 1 januari - 31 mars

Lundgrens stiftelser

Klicka här

Sjuka, gamla, handikappade.

Hedvig Eleonora församling 

Klicka här

Alla inom Stockholms kommun kan söka.

Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Klicka här

Funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Första ansökningsdag 1 juni.

Stiftelsen Axel och Siro Serrongs fond

Klicka här

Rehabilitering vid sjukdom.