Fonder Föräldrar och barn

Föreningen Barn och Hem i Stockholm

Klicka här

Ensamstående föräldrar med hemmaboende barn: ekonomiskt stöd till t ex kolloavgifter, kläder, fritidsaktiviteter. Sista ansökningsdag 15 november.

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm

Klicka här

Stiftelsens ändamål är, enligt stadgarna: att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom.

Oscar och Maria Rappes stiftelse

Klicka här

Stöd till barns och ungdomars fostran och utbildning alt hjälp till behövande sjuka och gamla.

Ulrika Jansdotters fond 

Klicka här

Behövande i Ekerö kommun.Sista ansökningsdag 30 april.

Anna Christina Sandbergs fond

Klicka här

Dels till vård och fostran av barn och ungdom från Sånga församling, dels till behövande inom Sånga &  Skå församlingar.

Majblomman

Klicka här

Barn upp t 18 år, ex till exempel fritidsaktiviteter, glasögon, aktiviteter på sommarlovet etc.

Stiftelsen Carl Axel Bergstrand

Klicka här

Vård och uppfostran av barn och ungdom alt studier. Ansökningsperioder: 1 feb-31 mars & 1 aug-30 sep

Karin och Gösta Rittners stipendium

Klicka här

Studiebegåvad ungdom med hemvist i Färingsö församling, exempelvis som ett bidrag till utbildning.