Fonder Äldre

 

Sällskapet De Gamlas Vänner

Klicka här

Behövande, bildade kvinnor över 65. Sista ansökningsdag: 1 oktober.

 

Svenska kyrkans stiftelser

Klicka här

Riktar sig bland andra till funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Ansökan i juni.