Fonder Äldre

Svenska Frimurare Ordern

Klicka här

Främst till äldre.

Sällskapet De Gamlas Vänner

Klicka här

Behövande, bildade kvinnor över 65. Sista ansökningsdag: 1 oktober.

Stiftelsen Carl Axel Bergstrand

Klicka här

Behövande sjuka över 60 år. Ansökningsperioder: 1 feb-31 mars & 1 aug-30 sep

Svenska kyrkans stiftelser

Klicka här

Riktar sig bland andra till funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Ansökan i juni.