Fonder

Samtliga fonder kan sökas av boende på Färingsö, vissa fonder kan även sökas av boende i Stockholm och ytterligare andra riktar sig till specifika målgrupper.

Nedan finns ett urval av de fonder som går att söka för ekonomiskt stöd. 

För fler fonder se www.stiftelsemedel.se

Samtliga fonder kan sökas av boende på Färingsö, vissa fonder kan även sökas av boende i Stockholm och ytterligare andra riktar sig specifikt till exempelvis kvinnor eller fd antällda inom vårdomsorg.
För fler fonder se www.stiftelsemedel.se

Välkommen att höra av dig till mig om du vill ha hjälp med information eller din ansökan!

    Fonder Flyktingar

    Flyktingfonder för färingsöbor