Diakoni

Diakoni kan liknas vid kyrkans sociala arbete. Diakonins uppdrag är att finnas till hands för dem som av olika anledningar behöver en medvandrare och ett stöd i livet.

I Färingsö församling kan diakonin erbjuda olika former av stöd. Det kan t.ex vara personliga samtal, hjälp med att ta kontakt med myndigheter eller söka fondmedel. Diakonin kan även erbjuda viss hjälp med att köpa mat. 

Oavsett vem du är eller vilken livsåskådning du har är du välkommen till Färingsö församlings diakoni.  

Vår diakoniassistent har tystnadsplikt.