Diakoni

Diakoni kan liknas vid kyrkans sociala arbete. Diakonins uppdrag är att finnas till hands för dem som av olika anledningar behöver en medvandrare och ett stöd i livet.

I Färingsö församling kan diakonin erbjuda olika former av stöd. Det kan exempelvis handla om personliga samtal, hjälp vid olika former av möten och hjälp att få kontakter med myndigheter. Vi på diakonin har tystnadsplikt.

Det finns också möjligheter att hjälpa dig om du vill söka fondmedel och du kan också få viss hjälp att köpa mat. 

Du är välkommen till Färingsö församlings diakoni oavsett vem du är och vilken tro eller livsåskådning du har.

Ge hjälp

Vi vill gärna hjälpa till att förmedla hjälp till de som behöver. Om du har hjälp att ge så förmedlar vi gärna den. Vi samlar in mat och förmedlar till de som inte har. Vi tar gärna emot pengar så att vi kan stödja familjer som inte har tillräckligt. 

Kontakta någon på diakonin så kan vi berätta mer.