Diakoni

Diakoni kan liknas vid kyrkans sociala arbete. Diakonins uppdrag är att finnas till hands för dem som av olika anledningar behöver en medvandrare och ett stöd i livet.

I Färingsö församling kan diakonin erbjuda olika former av stöd. Det kan t.ex vara personliga samtal, hjälp med att ta kontakt med myndigheter eller söka fondmedel. Diakonin kan även erbjuda viss hjälp med att köpa mat. 

Oavsett vem du är eller vilken livsåskådning du har är du välkommen till Färingsö församlings diakoni.  

Vår diakoniassistent har tystnadsplikt.

Någon att prata med

Ibland behöver man någon att prata med. Vi finns här för dig.

Fonder

Samtliga fonder kan sökas av boende på Färingsö, vissa fonder kan även sökas av boende i Stockholm och ytterligare andra riktar sig till specifika målgrupper.

Be en bön - tänd ett ljus

Gud, varje andetag jag tar är min ordlösa bön till dig. Varje blick jag kastar ut genom fönstret i tacksam glädje över vårsolen är min ordlösa bön till dig. När jag lever mitt liv är det min bön att Du ska finnas med i det.