Foto: Alex & Martin /IKON

Be en bön - tänd ett ljus

Gud, varje andetag jag tar är min ordlösa bön till dig. Varje blick jag kastar ut genom fönstret i tacksam glädje över vårsolen är min ordlösa bön till dig. När jag lever mitt liv är det min bön att Du ska finnas med i det.

Vi ber gärna för dig

Vill du att någon ber för dig? Kontakta diakonin direkt eller skriv in din bön här. Om du vill så tänder vi gärna ett ljus för dig i Timmermannens kapell.

Vill du ha någon som ber för dig? Kontakta diakonin direkt eller skriv in din bön här så kommer vi att be för dig. Om du vill så tänder vi gärna ett ljus för dig i Timmermannens kapell.