Biodling

Bin för ett hållbart Färingsö

Under 2018 är det tänkt av vi i Färingsö församling ska komma igång med biodling.
Vi kommer att börja med två stycken bikupor vid Stenhamra församlingsgård. I framtiden får vi se om vi kommer att utöka till fler bikupor vid våra andra lokaler.

Vad ska biodlingen leda till?
Vi har som förhoppning att kunna bidra till ett ökat biologiskt klimat här på Färingsö. Bin leder till ökad polinering av våra växter vilket leder till bland annat fler blommer på ängarna och mer frukt på våra träd.
En bonus är såklart att vi får möjlighet att äta vår egenproducerade honung.

Här nedan kan du se bilder från bigruppens studiebesök hos "bimästaren" Stefan Svensson som bor i Stenhamra.