Färingsö barnkörer

Välkommen till våra sångglada barnkörer. Vi träffas en gång i veckan och sjunger i Stenhamra församlingsgård.

Färingsö församling har tre barnkörer för barn mellan 6-12 år. Körgrupperna medverkar och sjunger tillsammans vid våra familjegudstjänster i våra kyrkor eller vid andra tillfällen.
Körverksamheten följer skolterminerna och har oftast uppehåll under skolloven. 
Anmälan göra här nedan. Vid frågor kontakta körledare Joakim. 

Barnkör 1 - Förskoleklass (6år) - Årskurs 1
Övar onsdagar 15.10-15.45 i Stenhamra församlingsgård.

Barnkör 2 - Årskurs 2-3
Övar onsdagar 15.50-16.25 i Stenhamra församlingsgård.

Diskantkören - Årskurs 4-6
Övar onsdagar 16.30-17.10 i Stenhamra församlingsgård.