Foto: Joakim Jonsson

Andakt på webben

Se våra andakter här på hemsidan. När gudstjänsterna tog paus, i och med Coronaläget, producerade vi under våren digitala andakter ledda av kyrkoherde Peter Strömmer. Välkommen att följa med.