Foto: Joakim Jonsson

Adventsandakter

Följ med på årets adventsandakter från Skå kyrka.

Peter Strömmer, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
Hp-ensemblen under ledning av Birgitta Lindeke Levin.