Foto: Magnus Aronson/IKON

Medlemskap i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan är du del av något större.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, där alla har rätt att få plats. Kärnan i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus och en helig, livgivande Ande.

Alla människor, världen över, är del i Guds skapelse. Alla har rätt till ett värdigt liv. Därför finns Svenska kyrkan alltid tillhands och hjälp för dig, i sorg och glädje. Både här hemma i vårt eget land och övriga världen. Svenska kyrkan har ett omfattande internationellt arbete och arbetar med såväl katastrofinsatser, långsiktigt biståndsarbete och opinionsbildning. Svenska kyrkans mission arbetar med religionsdialog och mänskliga rättigheter. Svenska kyrkan i utlandet består av mer än 40 församlingar som runt om i världen välkomnar studenter, turister, sjömän och utlandsanställda svenskar.

Din församling är en plats för samtal och eftertanke - men också för gemensam aktivitet och handling i frågor som är viktiga. Alla Svenska kyrkans församlingar är unika och vi är ständigt i rörelse.

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till ovanstående och mycket, mycket mer. Du bidrar till att vi kan ha verksamhet för alla åldrar, till att kyrkorummet kan vårdas och bevaras, till att kyrkan fortsatt finns som ett andrum i tillvaron och till att vi kan finnas med som stöd vid olyckor och kriser.

Vad som också är mycket viktigt att veta är att den som ej är medlem i Svenska kyrkan inte har rätt till begravningsgudstjänst i kyrkan. Detta leder ibland till reaktion från anhöriga i samband med att någon anhörig avlidit. Först och främst förvåning över att inte veta att vederbörande gått ur kyrkan och sedan konsekvenserna. Den som inte är medlem betalar endast begravningsavgiften. Denna berättigar ej till begravningsgudstjänst i kyrkan, utan endast en plats på kyrkogården.

 

Formulär för inträde i Svenska kyrkan:

(Tänk på att en inträdesbegäran likväl som en anmälan om utträde måste innehålla en namnunderskrift i original. En underskriven handling som skickas per mail måste alltid kompletteras med originalhandlingen för att bli giltig.)

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella