Lokaler att hyra

För den som behöver finns lokaler att hyra eller låna vid högtider och arrangemang

Stigens herrgård

Församlingen ingår i den stiftelse som förvaltar Stigens herrgård.