Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Valnämnden

Valnämnden har ansvar för kyrkovalens genomförande.

ordförande

Jonas Lennerthson (S) e-post

vice ordförande

Åsa Thyrestam-Montelius

Ledamöter                                                       Ersättare

Jonas Lennerthson (S)                                    Lena Johnson (S)

Åsa Thyrestam-Montelius (POSK)                Anne-Marie Åberg (POSK)

Kerstin Wåghäll (Borgerligt alt.)                    Gunnar Lennhed (Borgerligt alt.)

Britt Thureson (Samling för kyrkan)              Ingela Ternhag (Samling för kyrkan) 

Fredrik Månsson                                              Thommy Johansson
(Vänstern i Svenska kyrkan)                          (Vänstern i Svenska kyrkan)