Meny

Valnämnden

Valnämnden har ansvar för kyrkovalens genomförande.

ordförande

Jonas Lennerthson (S) e-post

vice ordförande

Åsa Thyrestam-Montelius

Ledamöter                                                       Ersättare

Jonas Lennerthson (S)                                    Lena Johnson (S)

Åsa Thyrestam-Montelius (POSK)                Anne-Marie Åberg (POSK)

Kerstin Wåghäll (Borgerligt alt.)                    Gunnar Lennhed (Borgerligt alt.)

Britt Thureson (Samling för kyrkan)              Ingela Ternhag (Samling för kyrkan) 

Fredrik Månsson                                              Thommy Johansson
(Vänstern i Svenska kyrkan)                          (Vänstern i Svenska kyrkan) 

Protokoll

Kallelser