Stöd för dig i sorg

Att mista någon nära är svårt. Det svåra som möter kan ingen annan bära, men det blir mindre tungt när vi delar erfarenheter med andra i en liknande situation. Svenska kyrkan Falun och Sjukhuskyrkan vid Falu lasarett erbjuder stödgrupper i sorgen för barn, unga och vuxna.

Stödgrupper för barn och unga i sorg

När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som varit med om samma sak som vet vad det handlar om. Vi erbjuder åldersindelade grupper för barn och unga.

Stödgrupp för vuxna i sorg

Varje människas sorg är unik. Alla människor har rätt att sörja och vi bearbetar alla förluster på olika sätt. Många tycker att det är till stöd och hjälp att få dela tankar och erfarenheter med människor i liknande situation. Svenska kyrkan i Falun bjuder regelbundet in till stödgrupp i sorgen.

Barnhänder

”I den här gruppen är ingen ensam”

Det är det svåraste och viktigaste arbete man kan tänka sig. När döden drabbar familjer blir ingenting sig likt igen. Att låta föräldrar och barn gå i parallella samtalsgrupper har visat sig vara ett sätt att hjälpa både vuxna och unga att ta sig igenom det svåra. Två diakoner i sjukhuskyrkan Falun och en diakon på Gotland berättar.

Om sorg

När sorgen drabbar kan ge en känsla av overklighet. Det som tidigare gav balans och harmoni finns inte kvar.