Meny

Stöd för dig i sorg

Att mista någon nära är svårt. Det svåra som möter kan ingen annan bära, men det blir mindre tungt när vi delar erfarenheter med andra i en liknande situation. Många upplever att en sådan möjlighet att utbyta tankar och känslor, har varit ett stort stöd i sorgen. Svenska kyrkan Falun erbjuder stödgrupper i sorgen för barn, unga och vuxna.

När det inträffar ett dödsfall blir ingenting sig likt. Sorg är kanske inte bara tårar utan kan också vara ilska över det som hänt. Tillsammans pratar vi om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Stödgrupper för barn, unga och föräldrar i sorg

Barnens föräldrar erbjuds att parallellt gå i föräldragrupp.

Kontaktperson: Maria Näslund, diakon, 023-49 26 54 e-post

I samarbete med Region Dalarna och Rädda Barnen.

Stödgrupp för den som har mist sin partner

Kontaktperson: Kerstin Olars, 023-70 20 47 e-post

Stödgrupper för vuxna i sorg