Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stöd för dig i sorg

Att mista någon nära är svårt. Det svåra som möter kan ingen annan bära, men det blir mindre tungt när vi delar erfarenheter med andra i en liknande situation. Många upplever att en sådan möjlighet att utbyta tankar och känslor, har varit ett stort stöd i sorgen.

När det inträffar ett dödsfall blir ingenting sig likt. Sorg är kanske inte bara tårar utan kan också vara ilska över det som hänt. Tillsammans pratar vi om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Stödgrupper för barn, unga och föräldrar i sorg

Kontaktperson barn/unga: sjukhusdiakon Maria Näslund tel. 023-49 26 54 e-post

Barnens föräldrar erbjuds att parallellt gå i föräldragrupp.
Kontaktperson föräldrar: diakon Lena Linder tel. 023-49 23 43 e-post

I samarbete med Landstinget Dalarna och Rädda barnen.

Stödgrupp för dem som har mist sin partner

Anmälan och information: diakon Lena Linder tel. 023-49 23 43 e-post

Stödgrupper för vuxna i sorg