Stödgrupper för barn och unga i sorg

När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som varit med om samma sak som vet vad det handlar om. Vi erbjuder åldersindelade grupper för barn och unga.

Sorg är kanske inte bara tårar utan kan också vara ilska över det som hänt. Man kan vara lite känsligare än vanligt och ha lättare för att bli irriterad och arg. Tillsammans pratar vi om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Vi erbjuder åldersindelade grupper för förskolebarn till unga vuxna, bosatta i Dalarna, med fem till åtta deltagare per grupp.

Det behöver ha gått minst sex månader efter dödsfallet och det gör inget om dödsfallet skedde för flera år sedan.

Vid gruppträffarna arbetar vi med aktiviteter och övningar kring olika teman. Exempel på teman är minnen, känslor, vad som hjälper i sorgen och vad som är annorlunda.

Vi kommer att träffa varje deltagare enskilt tillsammans med en vårdnadshavare/
vuxen innan grupperna startar för att ge information och svara på frågor.
Parallellt med grupperna erbjuder Svenska kyrkan föräldragrupper.

Stödgrupperna drivs i ett samarbete mellan Region Dalarna, Sjukhuskyrkan, Rädda Barnen och Svenska kyrkan Falun.

Kontaktperson vid frågor

Maria Näslund, sjukhusdiakon, Sjukhuskyrkan Falu lasarett
Tel. 023–49 26 54
Du kan också nå oss via e-post barnisorg@regiondalarna.se

Anmälan

Vi tar kontinuerligt emot intresseanmälningar till grupperna.
Anmäl via telefon på 023–49 21 46 (Kuratorsenheten)
eller e-post barnisorg@regiondalarna.se

Läs mer på www.1177.se/Dalarna (sök ”barn i sorg”)