Om begravningsavgiften

Svenska kyrkan ansvarar på statens uppdrag för begravningsverksamheten. För att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten tas en begravningsavgift ut som betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

På beskedet från Skatteverket om den slutliga skatten anges hur stor begravningsavgiften är.

Begravningsavgiften används till att betala:

  • personal, lokaler och maskiner

  • förvaring av stoft

  • gravsättning

  • vissa transporter

  • krematorieverksamheten

  • lokaler både för religiösa och icke religiösa begravningsceremonier

  • anläggning och vård av kyrkogårdar och begravningsplatser

  • gravplatser eller motsvarande på allmän begravningsplats

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är begravningsgudstjänsten normalt kostnadsfri, antingen denna äger rum i den egna församlingen eller i någon annan församling. Den som tillhör en annan kyrka (eller samfund) får vända sig dit för upplysningar om kostnaderna.

Om den avlidne inte tillhörde någon kyrka (eller samfund) alls, får de efterlevande själva ordna s.k. borgerlig begravning eller avstå från att ha någon ceremoni. Normalt hålls begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning endast för den som vid dödsfallet tillhörde kyrkan.

Enligt begravningslagen ska alla gravsättas. Om det inte finns någon anhörig eller närstående som ordnar med begravningen gör kommunen det.

Mer information om begravningsavgiften finns på Kammarkollegiets webbsida - klicka här