Ordlista om begravning och gravskick

En förklaring av olika begrepp som akt med urna, askgravplats och minnesgudstjänst.

Akt med urna

Akt med urna är en begravningsgudstjänst med urna istället för kista. En präst och en kyrkomusiker är med precis som på en begravning med kista. Akten kan avslutas med att man går ut tillsammans på kyrkogården och sänker urnan i graven. Akt med urna kan även ske utomhus vid graven.

Askgravplats

En askgravplats är en urngravplats med plats för två urnor. Platsen markeras med en namnplatta i brons. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den gemensamma planteringen. Anhöriga får smycka askgravplatsen med blommor i vas samt ljus.

Begravningsgudstjänst

En begravningsgudstjänst sker vanligtvis med en kista. Begravningsgudstjänsten leds av en präst och en kyrkomusiker spelar psalmer och annan musik. Begravningsgudstjänsten har en viss form men det finns alltid utrymme för personliga önskemål om psalmer, musik och texter.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan leder inga borgerliga begravningar men upplåter lokal. Här medverkar inga präster eller musiker. Oftast hålls borgerliga begravningar i Skogskapellet, som inte innehåller några religiösa symboler.

Jordbegravning

Jordbegravning är en begravningsgudstjänst som avslutas ute på kyrkogården. Kistan sänks ner i graven, alla tar avsked och prästen lyser frid.

Minnesgudstjänst

En minnesgudstjänst är en ny form av gudstjänst som påminner om en begravningsgudstjänst. En präst och en kyrkomusiker är med, och den kan äga rum i någon av våra kyrkor, i Skogskapellet eller på lämplig plats utomhus. Minnesgudstjänst kan hållas då begravning har skett i ett mindre sammanhang tidigare, men också då begravning uteblivit.

Minneslund

Minneslund är en gravplats med kollektiv och anonym karaktär. Askan sänks ner av kyrkogårdspersonal utan anhörigas närvaro. Vid minneslunden finns en gemensam vacker plats avsedd för stillhet och eftertanke. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och plantering.

Urnsättning

Efter begravningsgudstjänsten kremeras kistan och askan placeras i en urna. Därefter kommer ett brev om att urnsättning kan ske och att anhöriga är välkomna att boka tid via kyrkogårdsexpeditionen. Inför urnsättningen möter oftast kyrkans vaktmästare upp med urnan vid graven. Anhöriga kan välja att sänka urnan själva. För den som önskar kan en präst eller diakon närvara.

läs mer i häftet "om begravning"

”Om begravning” är en skrift som riktar sig till alla som har frågor kring hur begravningar fungerar i Sverige. Här förklaras vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften. Här finns svar på olika frågor som de anhöriga ofta ställs inför i samband med dödsfall. 

Oftast uppstår frågor som rör begravning först när någon närstående har avlidit. Frågorna kan handla om vad anhöriga själva kan göra, vad samhället bekostar och vad dödsboet ska betala för. Det är klokt att söka svar på dessa frågor i förväg och att klargöra – som en hjälp för efterlevande – hur man tänker sig sin egen begravning.

Kyrkans ansvar i begravningssammanhang går långt tillbaka i tiden, cirka
1 000 år. I de allra flesta fall finns de allmänna begravningsplatserna på kyrkans mark. Församlingarna ska på ett trosneutralt sätt bedriva begravningsverksamhet i enlighet med lagstiftningen samt på ett respektfullt sätt möta andra trosuppfattningar och livsåskådningar. Det mångkulturella svenska samhället avspeglas i allt större utsträckning på begravningsplatserna.

”Om begravning” finns på svenska, engelska, finska, polska och bosniska/kroatiska/serbiska. Översättning pågår till arabiska,farsi, nordsamiska samt somaliska.

Ladda ned Om begravning som pdf